ISSC üyesi ilk Türk şirket oldu

Her alanda kaynakların verimli kullanımı ve değer yaratma odaklı sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini vurgulayan DB Tarımsal Enerji Sürdürülebilirlik Yöneticisi Dr. Pınar Kılınç, “Ülkemizde ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılması, atıkların geri dönüşümü ve yerli kaynaklarla sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağlayacak bir iş modeli ile ilerliyoruz. Her adımda çevre ve kaynakların korunması misyonu ile ilerlemeyi öncellikli tuttuyoruz” dedi.

Şirket olarak biyoyakıt alanında hammadde temininden üretim potansiyeline kadar Türkiye’nin kapısında birçok fırsat olduğunu değerlendirdiklerini belirten Kılınç, bu kapsamda şirketin dünyadaki gelişmelere uyumu, sertifikasyon süreçlerinin takibi ve global alandaki karar süreçlerine katılımını önemsediklerini de sözlerine ekledi. Avrupa Birliği’nin zorunlu yasal gerekliliklerine uyumu sağlayan ISCC sertifikasyonu, küresel tedarik zinciri kapsamında bir ürünün yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirlik ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına odaklanıyor.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir